Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu.

Nárok na uplatnění záruky (reklamaci) zaniká v případě:


-Poškození zboží při přepravě (viditelné poškození zboží nebo jeho obalu – je třeba ihned řešit s dopravcem).

-V případě, že by zásilka byla zjevně poškozená v době doručení, musí příjemce o tomto zjištění nejpozději při převzetí zásilky informovat dopravce a zásilku přijmout pouze za podmínky písemného škodního záznamu, a to formou "Zápisu o škodě" nebo přípisem do doručujícího listu dopravce. Bez tohoto zápisu nebo v případě, že dopravce odmítl tento zápis vyhotovit, není příjemce povinen zásilku převzít. Samostatný zápis o škodě nebo přípis o škodě do potvrzení o předání zásilek je podkladem pro následné uplatnění práv poškozené strany.

Dodržujte tento postup, tímto zajistíte případné uplatnění reklamace a jejího řešení. Naopak při nedodržení těchto pokynů nebude reklamace uznána.

Poškození zboží neodbornou či špatnou montáží, zacházením a uskladněním před montáží a také během manipulace s výrobkem.

 • Zboží bylo používáno v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v doporučení (pokud u výrobku existuje).
 • Zboží bylo poškozeno působením živlů (voda, oheň), vloupání, devastace
 • U vchodových dveří se záruka nevztahuje na:
  -vložky zámků, kliky a štítky během doby používání
  -poškození nátěru z důvodu znečištění, nesprávného čištění nečistot ( např. montážní pěna, malta, omítka atd.)
  -neoprávněné změny výrobku např. zkrácení, lepení, hoblování, montáž přídavných zámků, výměna kování atd.

Postup při reklamaci (reklamační řád)

 • Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 • Připravte zásilku, aby byla kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace), přiložte doklad o koupi.
 • Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
 • Zboží řádně zabalte, aby nedošlo k dalšímu poškození.
 • Zboží odešlete na adresu, - "Roman Kratina Zeyerova 657/8 Jeseník 79001". Přeprava je hrazena stranou prodávajícího.
 • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.
 • vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.